เกี่ยวกับเรา

shutterstock_131268674
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Bio Fusion
บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งบริษัทฯ ปี 2537 ภายใต้การบริหารงานของคุณชาญยุทธ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านหิน

และในปี 2553 ดร.มนต์ชัย ได้ผู้ริเริ่มโครงการ Pulverized ของ บมจ.ปตท. โดยเริ่มต้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมทำถนนก่อน จากนั้นปี 2562 ได้ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม Boiler และกลุ่มอุตสาหกรรมปูนขาว ตามลำดับ

ปัจจุบันบริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชื่อ “Bio Fusion” ขึ้นมา เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

Our Success / Award

Bio Fusion พลังงานเชื้อเพลิงสะอาด เพื่อภาคอุตสาหกรรม

Vision / Mission

Vision

Positive Energy Together
ผู้นำด้านพลังงานเชื้อเพลิงสะอาด เพื่อภาคอุตสาหกรรม ที่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Mission

To be the leader in renewable and sustainable energy business with care for
safety,environment,cost and stakeholders.

เราจะเป็นหนึ่งในธุรกิจพลังงานที่ดูแลทั้ง สิ่งแวดล้อม, ต้นทุนเชื้อเพลิงและผู้ร่วมทุน

Mission

To be the leader in renewable and sustainable energy business with care for
safety,environment,cost and stakeholders.

เราจะเป็นหนึ่งในธุรกิจพลังงานที่ดูแลทั้ง
สิ่งแวดล้อม, ต้นทุนเชื้อเพลิงและผู้ร่วมทุน

Our Partner

Our Partner