ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น&CPR โดยผู้ฝึกสอนจากบริษัท เซฟสิริ(ประเทศไทย)จำกัด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บริษัทพรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 40 คน ทำกิจกรรมฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น&CPR โดยผู้ฝึกสอนจากบริษัท เซฟสิริ(ประเทศไทย)จำกัด

กิจกรรมกวาดและล้างทำความสะอาดลานวัด ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้า ณ วัดทองทรงธรรม ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 บริษัทพรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 บริษัทพรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบางเดื่อ ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา