ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ Bio Fusion

รู้จักกับ Bio Fusion

BioFusion คือพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด ที่ ซึ่งถูกผลิตจากสองวัตถุดิบหลักๆ คือ

  1. ชีวมวลบดละเอียด (Biomass) จำพวก กะลาปาล์ม ขี้เลื้อย ไม้สน ซังข้าวโพด ไม้ยางพารา เป็นต้น
  2. Bitumious บดละเอียด 

BioFusion จึงเป็นชีวมวลผงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อน โดยใช้กับเทคโนโลยีหัวเผา (Burner) เตาเผา (Furnace) หม้อต้ม (Boiler) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันของประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลก

HighFuse

เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถทำความร้อนได้สูงสุดเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้ความร้อนสูง

หน่วยความร้อน 5,600 บวกลบ 100

เหมาะกับอุตสาหกรรมใดบ้าง?

REHEATING FURNACE, MINING INDUSTRY, CEMENT AND LIME, ASPHALT MIXING PLANT

EcoFuse

เป็นเชื้อเพลิงที่มีความประหยัดและและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยความร้อน 4,400 บวกลบ 100

เหมาะกับอุตสาหกรรมใดบ้าง?

Paper industry, Food,Drink

RoadFuse

เป็นเชื้อเพลิงที่มีความร้อนไม่สูงมาก เหมาะกับอุตสาหกรรมยางมะตอย

หน่วยความร้อน 5,000 บวกลบ 100 

เหมาะกับอุตสาหกรรมใดบ้าง?

โรงงานทำยางมะตอย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

082-656-5445 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Bituminous

ขนาด : 0-5 mm., 5-10 mm., 10-25 mm., 25-50 mm. และ 0-50 mm.

ค่าความร้อน :

4,200 – 6,000 Kcal/kg (ARB)

5,800 – 6,500 Kcal/kg (ADB)

TOTAL SULPHUR 0.5 – 0.7%

ASH 5%

ชีวมวล

  • กะลาปาล์มไทย (Palm Kernel Shell)
  • กะลาปาล์มอินโด (Palm Kernel Shell)
  • ไม้สับ (Wood Chip)
  • ขี้กบ (Wood Shaving)
  • ขี้เลื่อย (Sawdust)
  • ไม้ปีก (Wood Slab)