ความสำคัญของพลังงานทางเลือก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+

พลังงานทางเลือก ถือเป็นทรัพยากรอีกหนึ่งประเภทที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน แต่ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การใช้พลังงานยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยตามลำดับ และอีกสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการพลิกโฉมรูปแบบพลังงานอย่างสิ้นเชิง ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นความพยายามในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงเชิงพลังงานอย่างพลังงานทดแทน แต่อีกด้านหนึ่งก็ควรคำนึงถึงผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

โดยแนวโน้มด้านพลังงานในปี 2020 สังคมจะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นการผลิตและใช้พลังงานที่สามารถช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นในด้านต่างๆ จะเข้ามาช่วยเหลือให้เทคโนโลยีพลังงานพัฒนาขึ้น ในต่างประเทศก็ได้หันมาสร้างพลังงานทางเลือกให้กับประเทศตัวเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนและลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ

ประเภทของพลังงานทางเลือกนั้น แบ่งได้เป็น  5 ประเภทหลัก ได้แก่ พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, ชีวมวล, พลังงานไฟฟ้าจากขยะและพลังงานแสดงอาทิตย์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้เพิ่มขึ้น

นอกจากพลังงานทางเลือกที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว มีอีกหนึ่งพลังงานที่อยากแนะนำคือ BioFusion พลังงานเชื้อเพลิงสะอาด ทางเลือกใหม่ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้มากกว่าเดิมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.right-livelihoods.org (พลังงานทางเลือก…พลังงานที่ “ต้องเลือก”)

แชร์บทความนี้
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+

บทความที่เกี่ยวข้อง